Намотка от силиконова стомана

  • Намотка от силиконова стомана

    Намотка от силиконова стомана

    Представяне на продукта:

    Силиконова легирана стомана, съдържаща 1,0~4,5% силиций и съдържание на въглерод по-малко от 0,08%, се нарича силициева стомана.Той има характеристиките на висока магнитна проводимост, ниска коерцитивност и голям коефициент на съпротивление, така че загубата на хистерезис и загубата на вихров ток са малки.Използва се главно като магнитни материали в двигатели, трансформатори, електрически уреди и електрически инструменти.За да се отговори на нуждите от обработка на щанцоване и рязане при производството на електрически уреди, е необходима и известна пластичност.За да се подобри енергията на магнитната чувствителност и да се намали загубата на хистерезис, колкото по-ниско е съдържанието на вредни примеси, толкова по-добре, а типът на плочата е плосък и качеството на повърхността е добро.